Kort & priser

Barngympa 12 gånger
400:-
Ett (1) pass i veckan
Vattengympa Himlabadet
850:-
Ett (1) pass i veckan
Vattengympa Himlabadet
800:-
Dito - pensionär
Vattengympa - Himlabadet
1850:-
Tre (3) pass i veckan. I mån av plats
Vattengympa - Himlabadet
1800:-
Tre (3) pass i veckan. Dito - pensionär
Vattengympa - Himlabadet
1350:-
Två (2) eller flera pass i veckan
Vattengympa - Himlabadet
1300:-
Två (2) eller flera pass i veckan. Dito - pensionär
Postgirobetalning

Betalar du din terminsavgift via bank eller post?
Uppge följande postgironummer – 28 72 16 – 6

 

Internetbetalning

Betalar du din terminsavgift via Internet? Eftersom det inte finns något OCR-nummer, måste du skriva in ditt förnamn, efternamn och avdelningsnummer i rutan för meddelande till mottagaren.

 

Skriver du ingenting, vet vi inte vilken som betalat in terminsavgiften och det kan ta lång tid för oss att ta reda på vilken det är som betalat. Är du osäker på vilket avdelningsnummer se nedan